Siturile Natura 2000 din Gorj

logo Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Siturile Natura 2000 sunt de două tipuri:

 • Arii Speciale de Conservare/Situri de Importanță Comunitară (SAC – Special Areas of Conservation/SCI – Sit de Importanță Comunitară) constituite conform Directivei Habitate a Uniunii Europene
 • Arii de Protectie Specială Avifaunistică (SPA – Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări a Uniunii Europene.

– Pe teritoriul Uniunii Europene (UE27), au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Între țările membre și candidate la UE, România deține cea mai mare diversitate biogeografică.

– Pe teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice: continentală (cea mai comună), alpină (în țările cu zone montane), panonică (se găsește în Ungaria și țările vecine), pontică (doar în România și Bulgaria), stepică (doar în România).

Pe teritoriul județului Gorj se găsesc următoarele Situri de importanță comunitară (SCI) Natura 2000:

 1. Nume sit: NORDUL GORJULUI DE VEST, cod sit: ROSCI0129, cu o suprafață totală, în Gorj, de 859.51 kmp, desfășurată de-a lungul  localităților: Bumbești Jiu, Godinești, Padeș, Peștișani, Runcu, Schela, Stanești, Tismana, Turcinești.

 2. Nume sit: NORDUL GORJULUI DE EST, cod sit: ROSCI0128, cu o suprafață totală, în Gorj, de 473,02 kmp, desfășurată de-a lungul localităților: Baia de Fier, Bumbești Jiu, Crasna, Mușetești, Novaci, Polovragi.

 3. Nume sit: DOMOGLED – VALEA CERNEI, cod sit: ROSCI0069, cu o suprafață totală, în Gorj, de 301 kmp, desfășurată de-a lungul  localităților: Padeș, Tismana.

 4. Nume sit: CORIDORUL JIULUI, cod sit: ROSCI0045, cu o suprafață totală, în Gorj, de 179,18 kmp, desfășurată de-a lungul localităților: Aninoasa, Bărbătești, Bâlteni, Borăscu, Brănești, Dănești, Drăguțești, Fărcășești, Ionești, Negomir, Plopșoru, Săulești, Țânțăreni, Țicleni, Turburea, Urdari.

 5. Nume sit: PARÂNG, cod sit: ROSCI0188, cu o suprafață totală, în Gorj, de 79,5 kmp, desfășurată de-a lungul  localităților: Baia de Fier, Bumbești Jiu, Crasna, Mușetești, Novaci, Polovragi.

 6. Nume sit: PRIGORIA BENGEȘTI, cod sit: ROSCI0359, cu o suprafață totală, în Gorj, de 24.89 kmp, desfășurată de-a lungul  localităților: Albeni, Bengești Ciocadia, Bumbești Pițic, Prigoria.

 7. Nume sit: RÂUL GILORT, cod sit: ROSCI0362, cu o suprafață totală, în Gorj,  de 8.72 kmp, desfășurată de-a lungul  localităților: Albeni, Bengești Ciocadia, Bumbești Pițic, Novaci, Târgu Cărbunești.

 8. Nume sit: RÂUL MOTRU, cod sit: ROSCI0366, cu o suprafață totală,  în Gorj, de 6 kmp, desfășurată de-a lungul  localităților: Cătunele, Glogova, Padeș, Văgiulești.

 9. Nume sit: MUNȚII ȚARCU, cod sit: ROSCI0126, cu o suprafață totală, în Gorj, de 0.05 kmp, desfășurată de-a lungul  localităților: Cătunele, Glogova, Padeș, Văgiulești.